IR kontakt

För IR frågor: IR-kontakt@axfood.se

Cecilia Ketels
Head of Investor Relations
Telefon: +46 72 23 606 43
E-post: Cecilia.ketels@axfood.se
Axfood AB (publ)
107 69 Stockholm
Besöksadress: Norra stationsgatan 80 C
Telefon: 08-553 990 00
Fax: 08-730 26 89