Årsstämma

Årsstämma 2017

Årsstämman 2017 kommer att hållas i Stockholm City Conference Centre, Folkets Hus. Barnhusgatan 12-14. Kl 17:00, onsdagen den 15 mars 2017.

>> Anmälan

Kallelse
Valberedningens förslag
Valberedningens motiverade yttrande
Styrelsens förslag till LTIP
Styrelsens redovisning inför årsstämman 2017 enligt Svensk kod för bolagsstyrning
Revisorns yttrande
Utlåtande Axfood Köpmannaincitament 20170124
Fullmaktsformulär

Senast uppdaterat: 2017-02-13 11:31