Årsstämma

Tidigare årsstämmor


2015

Axfood AB:s årsstämma hölls den 18 mars 2015 i Stockholm.

Protokoll från Årsstämma 2015
Presentation Årsstämman 2015
Pressmeddelande
Kallelse
Valberedningens motiverade yttrande
Valberedningen Axfood förslag
Styrelsens redovisning inför årsstämman 2015 enligt Svensk kod för bolagsstyrning
Revisorns yttrande
Utlåtande från Deloitte AB
Fullmaktsformulär
Förslag till bolagsordning 2015


2014

Axfood AB:s årsstämma hölls den 12 mars 2014 i Stockholm.

Protokoll från Årsstämma 2014
Presentation
Pressmeddelande
Kallelse
Valberedningens motiverade yttrande
Valberedningen Axfood förslag
Styrelsens redovisning inför årsstämman 2014 enligt Svensk kod för bolagsstyrning
Revisorns yttrande
Utlåtande från Deloitte AB
Fullmaktsformulär


2013

Axfood AB:s årsstämma hölls den 13 mars 2013.

Protokoll från Årsstämma 2013
Presentation
Valberedningens motiverade yttrande
Valberedningens förslag
Kallelse till Årsstämma 2013
Styrelsens utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare inom Axfood
Revisorns yttrande
Utlåtande från Deloitte AB
Fullmaktsformulär

2012

Axfood AB:s årsstämma hölls den 14 mars 2012.

Protokoll från Årsstämma 2012
Presentation
Kallelse till Årsstämma 2012
Fullmaktsformulär
Valberedningens motiverade yttrande
Utlåtande från Deloitte AB
Revisorns yttrande
Förslag till bolagsordning 2012
Styrelsens utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare inom Axfood

2011

Axfood AB:s årsstämma hölls den 16 mars 2011 i Stockholm.

Protokoll
Beslut fattade vid Axfood AB:s årsstämma
Presentation
Kallelse till Årsstämma 2011
Valberedningens motiverade yttrande
Fullmaktsformulär
Riktlinjer ersättning till ledande befattningshavare
Revisors yttrande
Ändring av bolagsordningen
Bolagsordning
Styrelsens förslag till beslut om anställdas förvärv av aktier i dotterbolag
Styrelsens utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare inom Axfood
Utlåtande från Deloitte AB

2010

Axfood AB:s årsstämma hölls den 10 mars 2010 i Stockholm.

Presentation vid Axfood Årsstämma 2010
Protokoll
Beslut fattade vid Axfood AB:s årsstämma
Kallelse
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Axfood Aktiebolag (publ)
Revisors yttrande

2009

Årsstämma i Axfood AB hölls den 10 mars 2009 i Stockholm.

Presentation vid Axfood Årsstämma 2009
Protokoll
Kallelse
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Revisors yttrande
Valberedningens redogörelse

2008

Årsstämma i Axfood AB hölls onsdagen den 5 mars 2008 i Stockholm.

Presentation vid Axfood Årsstämma 2008
Protokoll
Kallelse
Revisors yttrande

2007

Årsstämma 2007 hölls torsdag 8 mars i Stockholm.

Kallelse
Beslut fattade vid Axfood AB:s bolagsstämma
Protokoll

2006

Årsstämma för aktieägarna i Axfood AB hölls torsdagen den 9 mars 2006 i Stockholm.

Presentation vid Axfood Årsstämma 2006
Pressmeddelande: Beslut fattade vid Axfoods årsstämma 2006 (pdf)
Protokoll från årsstämma med aktieägarna i Axfood AB (pdf)
Presentation av Anders Strålman, VD och Koncernchef, Axfood AB
Kallelse (pdf)

2005

Ordinarie bolagsstämma för aktieägarna i Axfood AB hölls torsdagen den 10 mars 2005 i Stockholm.

Presentation vid Axfood Årsstämma 2005
Protokoll från ordinarie bolagsstämma med aktieägarna i Axfood AB (pdf)
Pressmeddelande: Beslut fattade vid Axfoods bolagsstämma 2005 (pdf)
Presentation av Mats Jansson, VD och Koncernchef, Axfood AB
Kallelse (pdf)

2004

Ordinarie bolagsstämma för aktieägarna i Axfood AB hölls torsdagen den 4 mars i Stockholm.

Presentation vid Axfood Årsstämma 2004
Beslut fattade vid Axfoods bolagsstämma 2004
Presentation av Mats Jansson, VD och Koncernchef, Axfood AB
Kallelse till bolagsstämma

2003

Ordinarie bolagsstämma för aktieägarna i Axfood AB hölls onsdagen den 23 april i Stockholm.

Presentation vid Axfood Årsstämma 2003
Beslut fattade vid Axfoods bolagsstämma 2003
Presentation av Mats Jansson, VD och Koncernchef, Axfood AB
Kallelse till bolagsstämma

2002

Ordinarie bolagsstämma för aktieägarna i Axfood AB hölls torsdagen den 25 april i Stockholm.

Presentation vid Axfood Årsstämma 2002
Beslut fattade vid Axfoods bolagsstämma 2002
Presentation av Mats Jansson, VD Axfood AB
Kallelse till bolagsstämma

2001

Ordinarie bolagsstämma för aktieägarna i Axfood AB hölls torsdagen den 3 maj i Stockholm.

Presentation vid Axfood Årsstämma 2001
Beslut fattade vid Axfoods bolagsstämma 2001
Kallelse till bolagsstämma

Senast uppdaterat: 2016-04-01 12:22