Årsstämma

Årsstämma 2017

Årsstämman 2017 kommer att hållas i Stockholm, Folkets Hus (Barnhusgatan 12-14), kl 17:00, onsdagen den 15 mars 2017.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman ska ha lämnat förslaget till Axfood AB:s styrelse senast 25 januari 2017 för att komma med i kallelsen. Förslaget skickas till stamma@axfood.se.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen inför Axfoods årsstämma 2017 kan göra detta via e-port till valberedning@axfood.se. Förslaget ska sändas så att det når valberedningen senast den 18 januari 2017.

Senast uppdaterat: 2016-03-22 09:12