Marknad och konkurrenter

Axfood är nummer två på den svenska dagligvarumarknaden med en marknadsandel på 20 procent, en position som har stärkts de senaste åren. Det råder hård konkurrens i branschen och antalet butiker ökar stadigt. De tre största aktörerna svarar tillsammans för nästan 90 procent av marknaden. De utländska så kallade hard discount-kedjorna har fortfarande endast en begränsad marknadsandel.

Livsmedelsbranschen är överlag mindre konjunkturkänslig än andra delar av handeln. Samtidigt är tillväxttakten måttlig. De främsta drivkrafterna är befolkningstillväxt och inflation. För en fortsatt stabil tillväxt behöver Axfood säkerställa omsorg om varje detalj i verksamheten - från sortiment, inköp och logistik till kundbemötande och butiksupplevelse.

Livsmedlens andel av hushållens utgifter har minskat från en tredjedel till en åttondel på 50 år, enligt statistik från SCB. Samtidigt lägger svenskarna allt mer pengar på dagligvaror. På tio år har medelsvensken ökat budgeten för inköp av dagligvaror med cirka 25 procent. Sedan 2003 har priserna ökat med knappt 2 procent per år. Utvecklingen för dagligvaruhandeln exklusive alkohol var positiv 2015 och tillväxten uppgick till 4,0 procent (1,2), enligt HUI. Pris- och kalendereffekten uppgick till 2,4 procent (0,6), vilket innebar att försäljningsvolymen ökade med 1,6 procent (0,6). Försäljningen av dagligvaror för 2015 uppskattades till cirka 249 miljarder kronor (239).