Utdelning och utdelningspolicy

Mål
Axfoods utdelningspolicy har som mål att utdelningen till aktieägare ska vara minst 50 procent av resultatet efter skatt.

Utfall
77 procent av 2015 års resultat efter skatt betalades ut i ordinarie utdelning , vilket motsvarade 5,00 kr (4,25) per aktie. Dessutom betalades en en extra utdelning ut om 4,00 kr (─). Det totala utdelningen motsvarade 139 procent av 2015 års resultat efter skatt.

Aktiesplit 2015
Under andra kvartalet 2015 genomförde Axfood en aktiesplit med villkoret 4:1.

Senast uppdaterat: 2016-08-15 13:37