Ägare

Största aktieägarna
Namn Ägarandel % Aktier
Ax:son Johnson familj o bolag 50,1 105 080 264
AMF - Försäkring och Fonder 4,8 10 041 583
Swedbank Robur fonder 2,9 6 052 496
SEB Investment Management 2,3 4 874 143
Odin fonder 1,7 3 475 000
CBNY-Norges Bank 1,2 2 596 585
Nordea Investment Funds 1,1 2 359 446
Sax Göran o familj 0,9 1 839 796
Lazard Freres Banque Norden 0,8 1 640 000
JPM Chase NA 0,7 1 529 396
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 0,6 1 298 517
BPSS LUX/FIM/LU FD/CA TA/UCITS 0,6 1 292 864
Folksam 0,5 1 055 121
Fjärde AP-Fonden 0,5 1 014 781
Handelsbanken fonder 0,5 998 411
BNYMSANV RE GCLB RE Barclays Capita 0,5 962 575
Swedbank Försäkring 0,5 956 499
State Street Bank & Trust Com., Boston 0,4 906 133
Euroclear Bank S.A/N.V, W8-Imy 0,4 863 879
JP Morgan Chase Bank NA, W9 0,4 858 673
Summa övriga 28,7 60 174 550
Summa aktier 100,0 209 870 712
     
Källa: Euroclear AB per 2017-01-31
Aktiefördelning
Antal aktier Antal av ägare Andel av kapital, %
1 - 500 26 256 1,7%
501 - 1 000 4 345 1,7%
1 001 - 2 000 2 303 1,7%
2 001 - 5 000 1 379 2,3%
5 001 - 10 000 548 1,9%
10 001 - 20 000 229 1,6%
20 001 - 50 000 160 2,5%
50 001 - 100 000 89 3,2%
100 001 - 500 000 96 9,5%
500 001 - 1 000 000 28 9,6%
1 000 001 - 5 000 000 16 14,3%
5 000 001 - 10 000 000 0 0,0%
10 000 001 - 1 50,1%
Totalt 35 450 100,0%
     
Fördelning av ägande
  Antal av ägare Andel av kapital, %
Fysiska personer 33 369 10,4%
varav Sverigeboende 33 201 10,2%
Juridiska personer 2 081 89,6%
varav Sverigeboende 1 425 72,6%
Summa 35 450 100%
varav Sverigeboende 34 626 82,9%
     
Geografisk fördelning
  Antal av ägare Andel av kapital, %
Sverige 34 626 82,9%
U S A 140 6,2%
Storbritannien 94 4,5%
Frankrike 36 1,5%
Luxemburg 45 1,5%
Finland 86 0,8%
Belgien 11 0,7%
Tyskland 36 0,5%
Schweiz 22 0,4%
Irland 51 0,2%
Summa övriga 303 1,0%
Totalt 35 450 100%
     
Källa: Euroclear AB per 2017-01-30
Senast uppdaterat: 2012-09-10 13:39