Ägare

Största aktieägarna
Namn Ägarandel % Aktier
Ax:son Johnson familj o bolag 50,1 105 080 264
AMF - Försäkring och Fonder 4,5 9 362 206
Swedbank Robur fonder 3,6 7 588 378
SEB Investment Management 2,2 4 596 572
Nordea Investment Funds 1,1 2 380 107
Verdipapirfond Odin Norden 1,1 2 297 768
Sax Göran o familj 0,9 1 839 796
Lazard Freres Banque Norden 0,8 1 590 000
JPM Chase NA 0,7 1 510 798
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 0,7 1 504 948
CBNY-Norges Bank 0,7 1 362 435
BPSS LUX/FIM/LU FD/CA TA/UCITS/FULL 0,6 1 294 425
Verdipapirfond Odin Norden 0,6 1 177 232
Folksam 0,5 1 106 764
Swedbank Försäkring 0,5 1 001 154
Handelsbanken fonder 0,5 1 000 158
JP Morgan Bank Luxembourg S.A. 0,5 941 793
SSB CLIENT OMNIBUS AC OM03 (0 PCT) 0,4 933 413
Vanguard fonder 0,4 893 574
Livförsäkringsbolaget Skandia Öms 0,4 864 334
Summa övriga 29,3 61 544 593
Summa aktier 100,0 209 870 712
     
Källa: Euroclear AB per 2017-03-31
Aktiefördelning
Antal aktier Antal av ägare Andel av kapital, %
1 - 500 31 320 2,0%
501 - 1 000 4 980 1,9%
1 001 - 2 000 2 584 1,9%
2 001 - 5 000 1 631 2,6%
5 001 - 10 000 591 2,1%
10 001 - 20 000 254 1,8%
20 001 - 50 000 171 2,7%
50 001 - 100 000 85 3,0%
100 001 - 500 000 94 9,9%
500 001 - 1 000 000 25 8,2%
1 000 001 - 5 000 000 16 13,9%
5 000 001 - 10 000 000 0 0,0%
10 000 001 - 1 50,1%
Totalt 41 752 100,0%
     
Fördelning av ägande
  Antal av ägare Andel av kapital, %
Fysiska personer 39 468 11,7%
varav Sverigeboende 39 270 11,6%
Juridiska personer 2 284 88,3%
varav Sverigeboende 1 606 71,0%
Summa 41 752 100%
varav Sverigeboende 40 876 82,6%
     
Geografisk fördelning
  Antal av ägare Andel av kapital, %
Sverige 40 876 82,6%
U S A 138 5,4%
Storbrittanien 90 3,9%
Finland 104 2,5%
Luxemburg 44 1,5%
Frankrike 33 1,4%
Schweiz 25 0,6%
Belgien 13 0,5%
Tyskland 36 0,5%
Danmark 108 0,2%
Summa övriga 285 1,0%
Totalt 41 752 100%
     
Källa: Euroclear AB per 2017-03-31
Senast uppdaterat: 2012-09-10 13:39