Ägare

Största aktieägarna
Namn Ägarandel % Aktier
Ax:son Johnson familj o bolag 50,1 105 080 264
AMF - Försäkring och Fonder 4,5 9 459 512
Swedbank Robur fonder 3,4 7 119 261
SEB Investment Management 2,2 4 595 873
Nordea Investment Funds 1,1 2 359 446
Verdipapirfond Odin Norden 1,1 2 297 768
Sax Göran o familj 0,9 1 839 796
Lazard Freres Banque Norden 0,8 1 620 000
CBNY-Norges Bank 0,8 1 596 585
JPM Chase NA 0,7 1 554 177
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 0,7 1 434 930
BPSS LUX/FIM/LU FD/CA TA/UCITS/FULL 0,6 1 294 425
Verdipapirfonde Odin Sverige 0,6 1 177 232
Folksam 0,5 1 040 274
Swedbank Försäkring 0,5 1 019 897
BNYMSANV RE GCLB RE Barclays Capita 0,5 1 007 833
Handelsbanken fonder 0,5 972 087
SSB CLIENT OMNIBUS AC OM03 (0 PCT) 0,4 886 135
Vanguard fonder 0,4 868 531
JP Morgan Bank Luxembourg S.A. 0,4 862 462
Summa övriga 29,5 61 784 224
Summa aktier 100,0 209 870 712
     
Källa: Euroclear AB per 2017-02-28
Aktiefördelning
Antal aktier Antal av ägare Andel av kapital, %
1 - 500 29 178 1,9%
501 - 1 000 4 747 1,8%
1 001 - 2 000 2 509 1,9%
2 001 - 5 000 1 543 2,5%
5 001 - 10 000 578 2,0%
10 001 - 20 000 245 1,7%
20 001 - 50 000 173 2,7%
50 001 - 100 000 90 3,2%
100 001 - 500 000 96 9,8%
500 001 - 1 000 000 26 8,6%
1 000 001 - 5 000 000 16 13,9%
5 000 001 - 10 000 000 0 0,0%
10 000 001 - 1 50,1%
Totalt 39 202 100,0%
     
Fördelning av ägande
  Antal av ägare Andel av kapital, %
Fysiska personer 36 997 11,3%
varav Sverigeboende 36 818 11,2%
Juridiska personer 2 205 88,7%
varav Sverigeboende 1 534 70,8%
Summa 39 202 100%
varav Sverigeboende 38 352 81,9%
     
Geografisk fördelning
  Antal av ägare Andel av kapital, %
Sverige 38 352 81,9%
U S A 140 5,7%
Storbritannien 96 4,8%
Finland 97 2,6%
Frankrike 36 1,5%
Luxemburg 43 1,3%
Belgien 12 0,5%
Tyskland 35 0,4%
Schweiz 23 0,3%
Irland 57 0,2%
Summa övriga 311 0,8%
Totalt 39 202 100%
     
Källa: Euroclear AB per 2017-02-28
Senast uppdaterat: 2012-09-10 13:39