Ägare

Största aktieägarna
Namn Ägarandel % Aktier
Ax:son Johnson familj o bolag 50,1 105 080 264
AMF - Försäkring och Fonder 4,9 10 314 403
Swedbank Robur fonder 2,7 5 595 359
SEB Investment Management 2,4 5 030 159
Odin fonder 1,7 3 475 000
Nordea Investment Funds 1,3 2 736 335
CBNY-Norges Bank 1,3 2 626 577
Sax Göran o familj 0,9 1 839 796
Norden 0,8 1 770 000
JPM Chase NA 0,7 1 457 913
BPSS LUX/FIM/LU FD/CA TA/UCITS 0,6 1 292 864
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 0,6 1 220 480
BNYMSANV RE GCLB RE Barclays Capita 0,5 1 044 966
Fjärde AP-Fonden 0,5 1 036 804
State Street Bank & Trust Com., Boston 0,5 1 033 545
SSB CLIENT OMNIBUS AC OM03 (0 PCT) 0,5 990 680
Swedbank Försäkring 0,4 908 489
Euroclear Bank S.A/N.V, W8-Imy 0,4 893 221
Handelsbanken fonder 0,4 880 458
GMO International Equity Fund 0,4 875 329
Summa övriga 28,5 59 768 070
Summa aktier 100,0 209 870 712
     
Källa: Euroclear AB per 2016-12-30
Aktiefördelning
Antal aktier Antal av ägare Andel av kapital, %
1 - 500 24 226 1,6%
501 - 1 000 4 189 1,6%
1 001 - 2 000 2 236 1,7%
2 001 - 5 000 1 369 2,2%
5 001 - 10 000 534 1,9%
10 001 - 20 000 218 1,6%
20 001 - 50 000 162 2,5%
50 001 - 100 000 92 3,2%
100 001 - 500 000 94 9,6%
500 001 - 1 000 000 25 8,8%
1 000 001 - 5 000 000 18 15,4%
5 000 001 - 10 000 000 0 0,0%
10 000 001 - 1 50,1%
Totalt 33 164 100,0%
     
Fördelning av ägande
  Antal av ägare Andel av kapital, %
Fysiska personer 31 151 10,2%
varav Sverigeboende 30 998 10,0%
Juridiska personer 2 013 89,9%
varav Sverigeboende 1 369 72,4%
Summa 33 164 100%
varav Sverigeboende 32 367 82,4%
     
Geografisk fördelning
  Antal av ägare Andel av kapital, %
Sverige 32 367 82,4%
U S A 142 6,7%
Storbritannien 92 4,1%
Luxemburg 43 1,7%
Frankrike 36 1,4%
Finland 82 0,8%
Tyskland 34 0,6%
Belgien 10 0,5%
Danmark 99 0,5%
Schweiz 22 0,3%
Summa övriga 237 1,0%
Totalt 33 164 100%
     
Källa: Euroclear AB per 2016-12-30
Senast uppdaterat: 2012-09-10 13:39