Hållbarhet

Ett ansvarstagande förhållningssätt är en del av vår verksamhet. Hur Axfood aktivt arbetar med hållbarhetsfrågor finns beskrivet i hållbarhetsredovisningen. Se länk nedan.

Hållbarhetsredovisningen i korthet

 • Beskrivning av Axfoods intressenter och viktiga frågor
 • Tema: Matsvinn
 • Axfoods arbetsområden
  • Hållbara produkter
  • Transporter
  • Klimat och energi
  • Ansvarsfulla leverantörer
  • Medarbetare
  • Samhällsansvar och påverkan
 • Mål och måluppfyllelse 2015
 • Väsentlighetsanalys
 • GRI Index

Hållbarhetsredovisning 2015

Länk till sektionen Hållbarhet

Senast uppdaterat: 2016-04-07 10:51